Sơ kết học kỳ một năm học 2013-2014

Ngày 20-01-2014 trường PT Dân Tộc nội trú long trọng tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014, về tham dự buổi lễ có đại diện hội phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, giáo viên công nhân viên, và toàn thể các em học sinh trường PT Dân Tộc Nội Trú tỉnh BRVT. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.