LỄ TUYÊN TRUYỀN ATGT VÀ TRAO MŨ BẢO BIỂM CHO CB - GV - CNV VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại Nhà Văn hóa Trường PT Dân tộc Nội trú đã diễn ra chương trình tuyên truyền ATGT và trao mũ bảo hiểm cho CB - GV - CNV và học sinh toàn trường. Chương trình do Đội CSGT công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty XSKT tỉnh BRVT tổ chức. Tham gia chương trình gồm lãnh đạo của 3 đơn vị: CSGT công an tỉnh BRVT, Công ty XSKT tỉnh BRVT và Lãnh đạo trường PT DTNT cùng toàn thể CB - GV - CNV và học sinh toàn trường. Chương trình bao gồm 2 nội dung: Tuyên truyền ATGT do Đội CSGT Công an tỉnh tổ chức và chương trình trao mũ bảo hiểm cho CBGVCNV và học sinh toàn trường do Cty XSKT tỉnh tài trợ. Ngoài ra, công ty XSKT tỉnh còn trao 200 cuốn vở cho học sinh toàn trường. Đây là sự kiện quan trọng giúp học sinh nhận thức được rõ hơn về quy định thực hiện ATGT và được trao mũ bảo hiểm để các em sử dụng khi đến trường. Thay mặt cho CB-GV-CNV và học sinh toàn trường xin cám ơn tới CSGT công an tỉnh và cty XSKT tỉnh đã tài trợ chương trình này.