Lễ kêt nạp Đảng viên mới tháng 3-2017

 Ngày 1-3-2017 tại nhà văn hoán trường PT Dân Tộc Nội Trú long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 3 đồng chí: Nguyễn Thị Thào Nguyên, Phạm Thị Hồng Hạnh và Quảng Thị Hống Thanh. Về dự có toàn bộ Đảng viên trong chị bộ nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: