Hội giảng cấp trường năm học 2013-2014

Ngày 26-02-2014 trường PT Dân Tộc Nội Trú tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2013-2014, sau đây là một số hình ảnh đợt hội giảng.