DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

 

1. Nguyễn Văn Hân(TT)

 

2. Đỗ Ngọc Tâm

 

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

4. Phạm Thị Hồng Hạnh

 

5. Nguyễn Viết Trí

 

6. Lê Thị Bình(TP)

 

7. Ngô Quốc Thắng

 

8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

9. Quách Nhi

 

10. Ngô Quốc Huy

 

11. Nguyễn Thị Thảo Nguyên